Athenos Rapportapplicatie

Athenos rapporttool

Maatwerk webapplicatie in Yii

Athenos adviesgroep is een landelijk werkend bedrijfskundig adviesbureau. Athenos werkt voor opdrachtgevers uit de verzekeringswereld en realiseert oplossingen voor ondernemersschades.

Vontis ontwikkelde een webapplicatie die de opdrachtgevers van Athenos instaat stelt veel efficiënter te kunnen vaststellen of er sprake is van een bedrijfskundig probleem bij ondernemers die schade claimen.

Voorheen bevatten deze werkzaamheden voor de opdrachtgevers van Athenos nog veel administratieve stappen. Inmiddels is dit proces geoptimaliseerd en is er ook vanuit beheersmatig aspect een grote stap voorwaarts gezet.

Aan de basis voor deze efficiencyslag liggen 2 door Athenos ontwikkelde tools, de zogenaamde Athenos Ondernemers- en Bedrijfsanalyse en de Athenos Bedrijfskundige Quick Scan. Beide tools zijn instrumenten waarmee inzicht wordt gekregen in ondernemerscompetenties en eventuele bedrijfsproblemen waarmee de bedrijfskundig adviseur van Athenos aan de slag gaat. Beide tools zijn door Vontis gebouwd.